• اخبار و رویدادها

   در خصوص تدوین طرح جامع مرز بازرگان

   در خصوص تدوین طرح جامع مرز بازرگان

   رئیس کل گمرک با اشاره به تجهیز تمام گمرکات مهم و حساس کشور به دستگاه کنترلی ایکس ری تا پایان۹۷ از تدوین طرح جامع ...

  • گمرک، پیشرو در ایجاد بستر کسب و کار امن